Hake fönster1

Bengt BZY, har till och med bemödat sig att skicka ett helt korrekt svar.

SM5DK 20200806