Kallelse till årsmöte Linköpings Radioamatörer år 20212021 års årsmöte påverkas av pågående pandemi och gällande pandemilag. Enligt begränsningsförordningen begränsas privata sammankomster i föreningslokaler och andra platser till en deltagargräns om max 8 personer.

Föreningens stadgar kräver att årsmöte hålls före den 15/3. Detta innebär att styrelsen kommer hålla ett årsmöte som ren formalitet. Styrelsen uppmanar att föreningens medlemmar inte deltar.

Ett extra årsmöte är tänkt att hållas i september som vi hoppas kunna genomföra på traditionellt vis i Flygets hus.

Styrelsen kallar till ett ordinarie årsmöte söndagen den 14/3-2021. Mötet kommer endast besluta att samtliga frågor skjuts framåt till ett extra årsmöte onsdagen den 15/9-2021 kl 19:00 i Flygets hus med förtäring.

Dagordning för båda årsmötena är bifogade i denna kallelse. Om lagstiftningen inte tillåter sammankomster i september kommer annan lösning krävas för att genomföra årsmötet på utsatt datum. Motioner emottas till mötet i september. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1/8-2021.

Endast deltagare i styrelsen förväntas delta i det ordinarie årsmötet.

 

Gunnar -AKL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------