rolf lra

På månadsmötet den 8e december hade vi som gäst teknisk doktor Rolf Sundblad. Han hade ett föredrag om halvledare. Det styrdes av ett tjugotal intresserade åhörare som hade många kluriga frågor. Hans kunskap om ic-kretstillverkning verkar oändliga. Inga frågor var för svåra. Stundtals kom samtalet in på mera filosofiska och mänskliga perspektiv. Han är pensionär men mycket efterfrågad som konsult i olika spännande tekniska projekt.

claes SM5GAG