påsk 2020 cyckel gasmask

Det är svårt att köra radio med gasmask! (den som först ser vad som saknas och mailar SM5GAG belönas med godis i höst) 

QSO-bldsredaktörerna hoppas att alla är friska!