http://www.nadxa.com/w7p_pluto_2030.html

 

Det tar 10 år att skrapa ihop till det här diplomet.

Den 13 - 21 februari 2021 kan vi börja.

Emellertid kan man erhålla QSL för enstaka QSO under en vecka varje år. 

I länken här ovan går det att läsa mer om detta unika event.

 

[​IMG]

BCNU / SM5ATP

____________________________________________________________________________________________