Här kommer ytterligare lite mer sommarläsning: Länk till kompendiet.

Det här är ett kompendium om radioteknik i samband med långvågssändaren i Grimeton, som byggdes för snart hundra år sedan och fortfarande fungerar och utnyttjas. Anläggningen är nu både ett världsarv och ett modernt
kommunikationscentrum.
I projektet
Levande Långvåg kan man bygga enkla mottagare för sändaren
och även besöka stationen. Kompendiet ska ge en bakgrund för ökad förståelse så att man får ut så mycket som möjligt av projektet. Det innehåller
allmänna och historiska data om radio och kommunikation och en beskrivning av sändaren och mottagaren. Innehållet ansluter i görligaste mån till
fysikkursen på Nv-programmet och bör också passa för Teknikprogrammet.
På slutet finns övningsuppgifter.
Författaren vill tacka lärare och elever på da Vinci Naturvetenskap och på
Kattegattsgymnasiet i Halmstad, liksom stationens personal.

Januari 2010
Författaren

Kompendiet får kopieras fritt om källan anges.