Ett nytt QSO-blad finns nu att lästa. Hälsar SM5AFU och SM5GAG

/SA5AYX / Rainer