Några QSO per dag resulterade i det här. Jag körde enbart CW men flera moder förekommer.

Detta är för januari, men eventet pågår till 10 juli.

Ett nytt diplom kan utfärdas för varje månad och ett samlingsdiplom för hela tiden för den som orkar/vill hålla på.

Jag kliver nog av här. Det var kul, men nuf' is nuf'.

wrtc22

 

BCNU guys / Conny SM5ATP

____________________________________________________________________________________________