Nu finns det "en skvätt" nyinkomna QSL till nedanstående, att hämta på klubben.

SA5HUB, YLR

SM5AFU, ATP, BMF, CEU, DPQ, GLC, VNR,  YMT,  YOC och YST.

73 de SM5DK/Lars-Erik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------