maxar mini bild

På onsdagens möte samlades ett tjugotal intresserade och lyssnade på Marcus SA5PMG som berättade 

om MAXAR. Det är fantastisk vad man kan göra med behandling av satelitbilder, hur man kan lagra så

mycket data är obegripligt! Vi applåderar och tackar Marcus!                                        SM5GAG Claes