E-tjänst för att anmäla störningsproblem hos Elsäkerhetsverket.

Följ den här länken:

https://www.elsakerhetsverket.se/kontakta-oss/gor-en-anmalan/anmal-en-storande-elanlaggning-eller-produkt/

/SA5AYX