Vi sörjer vår medlem Leif, SM5CEU som avled i slutet på augusti.


 Den 29 augusti 2023 avled Leif Lindberg, SM5CEU i en ålder av 79 år.

Leif fick sitt cert 1965 och ägnade från början mycket tid åt att lyssna efter DX, först från
föräldrahemmet med dess begränsade möjligheter tiil antenner och sedan från
föräldrarnas sommarstuga där möjligheten till att sätta upp antenner var betydligt bättre
och han deltog flitigt i tester och att jaga DX,
Club SK5AJ bildades 1968 med huvudsaklig inriktning på testkörande och Leif var tidigt
medlem i klubben där han 1970 deltog i klubbens aktivitet i CQ WW CW Multi/multi-
klassen där hans deltagande starkt bidrog till en placering som 6:a i världen och 1:a i
Europa. På bilden nedan ses Leif och Janne, SM5DJZ (SK) rättande pappersloggar från
testen. Då var det helt annorlunda än dagens testkörning. Datorer fanns inte att tillgå på
den tiden så all loggföring fick ske manuellt liksom DUPE-listor samt körda DXCC
och ZONES. I en hel vecka efter testerna satt man och gick igenom loggar och kollade
DUPEs mm. Leif deltog även i klubbens testkörande 1978 och var även aktiv med egen signal i
många olika tävlingar under årens lopp. 1997 flyttade han och familjen till Västerlösa,
strax utanför Linköping, och där gavs möjligheten att en rejäl antennpark med bl a vertikal
för 160m, 4-square för 80m, 2 el yagi för 40, 5 el yagi för 20, 15 och 10m samt 6-el yagi
för 6m vilket gjort att han kommit att tillhöra absoluta toppen av Dx-are i Sverige och
världen. Vad sägs t ex om 10 bands DXCC. Leif hade också mycket hjälp av Arne, SM5CNQ (SK)
med teknisk support och datorstöd.
I slutet på 80-talet öppnade Leif en affärsrörelse i Linköping för försäljning av div
radioprylar för både 27MHz och amatörradio. Det blev en välbesökt lokal för
radiointresserade såväl ungdomar som äldre.
Leif arbetade större delen av sitt yrkesmässiga liv som civilanställd förrådsman inom
försvaret men nu har en duktig CW-operatör och entusiastisk DX-jägare gått ur tiden.
Vila i frid Leif.
Våra tankar går till hustru Ulla-Britt och 3 söner med familjer.
SK5AJ och SK5AS genom SM5CBN Lennart Hillar
 
 
sm5ceu ung