LUFOR vet många vad det var. Sedan kom LuLis via FM/P2 sändarna,. Åtskilliga mottagarkonstruktioner har sett dagens ljus.

På mötet onsdagen den 25e oktober kl 1800 kommer SM5LRF Ingvar Söderman och berättar om det hela! Det är ju extra intressant i det aktuella skymningsläget.

En länk till film on LUFOR via långvåg på femtiotalet, 13 minuter lång.

SM5GAG Claes