SA5CHW, SM5AFU, ASP, ATP, DPQ, GLC, URS och YOC.

I klubblokalen finns också både gamla och nya QSL till nedanstående icke klubbmedlemmar.

SA5BEY, SA5BNU/SB5X. SM5AZN, BMF, HBL, KIQ, OCI, VNR, YMX och YMX/SE400KISA.

Vi har öppet hus varje onsdag 18 – 21, då är Ni välkomna att hämta. Ett annat alternativ är att kontakta mig, SM5DK, så skickar jag korten mot portoavgift.

220223 SM5DK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------