De här böckerna finns gratis på länsmuseet just nu. Det är intressant läsning. Claes SM5GAG 2019-02-28