I QTC nr 4 2019 kan en bild på SM6HYG s antenninstallation för OSCAR 100 ses.Jag träffade honnom på Eskillstuna mötet och fick lite information. Mottagaren består av ett Biltemas microvågshuvud som blir stabilt utan ombyggnad om det körs på 8.2 - 8.3 V. En 20 db dämare, ett trepoligt filter så att mottagaren inte blir överstyrd av annat (strippar och trimmkondingar), RG-6 och en TV-dongel på 738 MHz programmet inställt med 1 MHz upplösning. Sändaren på 3.5 W och 23 varvs ca 120 cm lång Helixantenn.

Claes SM5GAG 2019-04-07