Jag deltog uteslutande i CW-delen. Blev 6:a i SM, alla moder inräknade. Efter 12 dagar ser resultatet ut så här:

WARDWARD CW

 

BCNU SM5ATP


 ____________________________________________________________________________________________